Website - ReCaptcha

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Base module for recaptcha implement in website forms.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Thêm Google Recaptcha vào website, để tránh spam bằng các robot tự động.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise