Phân quyền cho Diễn đàn

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Provides security groups with different levels of permissions for forum feature.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đun này cung cấp thêm 2 nhóm phân quyền cho tính năng Diễn đàn: - Diễn đàn/Điều hành tất cả diễn đàn: Có toàn quyền trên tất cả các diễn đàn, trừ việc cấu hình chúng. - Diễn đàn/Quản trị viên: Có toàn quyền trên tất cả các diễn đàn, bao gồm cả việc cấu hình người điều hành và các thiết lập khác. Bạn cũng có thể thêm thủ công người điều hành cho từng diễn đàn ở phần thiết lập của diễn đàn đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise