Quyền truy cập Website Blogs

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow group Restricted Editor able create, write, delete Blog post


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đun cung cấp quyền Thêm, sửa , xóa, không được xuất bản tài liệu với nhóm "Blog / Người dùng: Điều chỉnh giới hạn".

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise