Nhật ký Phân công Người phụ trách

 • Phiên bản Odoo

US$ 33,02 US$ 33,02 33.02 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Log and analyse user work assignments


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

 1. Cho phép ghi lại lịch sử phân công công việc cho người dùng đối với mọi loại tài liệu trên hệ thống. Ví dụ,
  • Cơ hội
  • Đơn bán
  • Hóa đơn,
  • vv
 2. Có thể phân tích với với giao diện Pivot
 3. Có thể truy cập lịch sử từ hồ sơ người dùng
 4. Có thể truy cập tất cả lịch sử từ menu Thiết lập/Kỹ thuật/Phân công công việc/Lịch sử

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise