Facebook: Chuyển đổi mã dài hạn

  • Phiên bản Odoo

US$ 121,14 US$ 121,14 121.14 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Convert access token from 1h to 60 days token


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Trong trường hợp app Facebook của bạn chưa được xác minh mà chưa có quyền truy cập lấy thông tin của Page. Bạn sẽ sử dụng Access Token trên "Trình khám phá API Đồ thị" nhưng chỉ có hiệu lực trong 1h. Vì vậy, Module này cho phép bạn chuyển đổi mã truy cập ngắn hạn (1h) sang mã dài hạn (60 ngày) để sử dụng liên tục

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise