Bán hàng - Dự án

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,92 US$ 22,92 22.92 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Grant project managers read access to the corresponding sales orders and sales order lines.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cho phép các chủ nhiệm dự án có quyền đọc đơn bán và dòng đơn bán mà có liên kết đến dự án của họ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise