Cảnh báo trùng Sản phẩm trên Đơn bán

  • Phiên bản Odoo

US$ 55,66 US$ 55,66 55.660000000000004 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Show warning on product duplication (appearing more than 1 time) on the same sales order


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này: 1. Hiển thị cảnh báo trùng lặp sản phẩm cho cùng một đơn bán (được chọn nhiều hơn 1 lần trên cùng đơn bán) trên giao diện form của đơn bán 2. Cung cấp bộ lọc để trợ giúp người dùng tìm kiếm các đơn bán / báo giá mà có chứa các sản phẩm bị trùng lặp 3. Kích hoạt/Vô hiệu tính năng này đối với từng sản phẩm cụ thể, cấu hình được trên giao diện form của sản phẩm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise