Product Category Chatter - Stock Account

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Product Category Chatter with WMS Accounting


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Phụ thuộc vào module: "Product Category Chatter", dùng để lưu lại lịch sử khi thay đổi thông tin của các trường sau: - property_stock_account_input_categ_id - property_stock_account_output_categ_id - property_stock_valuation_account_id - property_stock_journal - property_cost_method - property_valuation - removal_strategy_id

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise