Product Category Chatter

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Product Category OpenChatter (aka Mail Thread) support and fields change tracking.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này để thêm phần trao đổi thông tin cho Nhóm sản phẩm và lưu lại lịch sử khi thay đổi thông tin của các trường sau đây: - name - parent_id - property_account_income_categ_id - property_account_expense_categ_id

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise