Quản lý phòng họp

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Manage and allow booking meeting room


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Quản lý phòng họp
  • Cho phép đặt phòng họp

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise