Viin CRM Business Type

  • Phiên bản Odoo

US$ 121,26 US$ 121,26 121.26 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add field 'business type' to CRM form


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính năng chính

Thêm trường Loại hình doanh nghiệp trên form CRM

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise