Vietnam Receipt/Delivery Order Templates

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Goods Receipts and Delivery Orders Templates according to the Circular No. 200/2014/TT-BTC


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module replaces the Odoo standard Picking Operation template with the templates VT-01 (for Receipts) and VT-02 (for Delivery Orders) according to the Circular No. 200/2014/TT-BTC by the Ministry of Finance.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition