Việt Nam - Tích hợp lương bổng đặt suất ăn với Kế toán

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Accounting Data for Vietnamese Meal Order Payroll Rules


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

 • Set Accounts for salary rules according to Vietnam Accounting Standard
  • HR Meal Order Deduction Amount:
   • Debit Account: 3341
   • Credit Account: 3388

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition