Việt Nam - Tạm Ứng Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Set defaut accounts according to the Vietnam accounting standards


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Upon installation of this module, all employee advance journals of the Vietnam chart of accounts will updated with 141 as the default account to meet VAS requirements.
  • Allow to print general voucher in case journal of payment was Employee Advance Journal.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition