Việt Nam - Tạm Ứng Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Set defaut accounts according to the Vietnam accounting standards


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Sau khi module này được cài đặt, tất cả các sổ tạm ứng nhân viên trong hê thống tài khoản Việt Nam được cập nhật với tài khoản tạm ứng 141 làm mặc định để đáp ứng yêu cầu của VAS
  • Cho phép in phiếu kế toán trong trường hợp sổ nhật ký của thanh toán là 'Tạm ứng'.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition