Việt Nam - Sổ qũy tiền mặt (S07-DN) và tiền gửi ngân hàng (S07-DN)

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Vietnam Account Bank/Cash book according to the template S07-DN, S08-DN


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

This application provides PDF and Excel version of the account Bank/Cash book that is in compliance with the Circular No. 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance of Vietnam.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition