Việt Nam - Phiếu Thu/Chi và Phiếu kế toán

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_print_payment_vi
Phụ thuộc: Module này phụ thuộc vào module "to_vietnamese_number2words" mà sẽ được cung cấp miễn phí.
Tính năng: Cho phép in phiếu thu/chi theo mẫu bộ tài chính (và kèm logo Doanh nghiệp)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp phiên bản Pdf Phiếu Thu/Chi, Giấy báo Nợ/Có và Phiếu kế toán tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Việt Nam. * Mẫu số 01-TT: Những thanh toán nhận * Mẫu số 02-TT: Những thanh toán gửi * Phiếu kế toán Ấn bản được Hỗ trợ ================== 1. Ấn bản Community 2. Ấn bản Enterprise