Việt Nam - Bảng kê hóa đơn mua vào bán ra

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Invoicing and Bills declaration for Vietnam based companies according to the templates 01-1/GTGT and 01-2/GTGT


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp phiên bản Excel bảng sao kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise