Cộng tác & Hoa hồng cộng tác qua Website

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Kế thừa module: TO Affiliate Manager (to_affiliate_manager)
- Cho phép các cộng tác viên/ chi nhánh đăng ký ngay trên website, kết hợp với module TO Affiliate Manager để quản lý cộng tác viên, chi nhánh. (Xem thêm mô tả tại module TO Affiliate Manager)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Các tính năng:

  • **Quản lý chia sẻ liên kết: Một cộng tác viên có thể tạo liên kết với mã afiliate của họ để chia sẻ cho bạn bè hoặc khách hàng của họ.
  • Quản lý hoa hồng: Một cộng tác viên có thể thấy tất cả các khoản hoa hồng của họ(tên khoản hoa hồng, ngày, số tiền và trạng thái)
  • Quản lý yêu cầu thanh toán: Một cộng tác viên có thể thấy tất cả các yêu cầu thanh toán của họ. Họ có thể tạo yêu cầu thanh toán mới nếu tổng số hoa hồng chưa được thanh toán lớn hơn Khoản tối thiểu

Các ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise