Warranty Sale Stock

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Update warranty informations from Sale Order Line to Stock Move Line.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Module này được tự động cài đặt khi 2 module to_warranty_sale và to_warranty_stock được cài đặt.

  • Thêm trường đơn hàng bán trên form Lô/Sê-ri

  • Khi xác nhận giao hàng bán sản phẩm có Lô/sê-ri:
    • Đưa thông tin các chính sách bảo hành từ các dòng đơn hàng bán sang Stock Move Line
    • Cập nhật ngày bắt đầu bảo hành và đơn hàng bán trên Lô/sê-ri