Purchase Warranty

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Warranty management for purchases


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Module này được phát triển dựa trên module to_warranty_management để áp dụng cho phân hệ mua hàng.
  • Khi xác nhận đơn hàng mua, tự động đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào dòng đơn hàng (chỉ các chính sách áp dụng cho Mua hàng).
  • Khi tạo yêu cầu bảo hành nếu có thông tin về đơn hàng mua, hệ thống sẽ tự động lấy chính sách bảo hành áp dụng cho đơn hàng mua này sang yêu cầu bảo hành.