Cải thiện kho hàng

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Cung cấp thêm các cải tiến bổ sung cho Kho hàng mặc định của Odoo


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Module này cung cấp thêm các bộ lọc giúp bạn tìm kiếm một số tiêu chí dễ dàng hơn bên cạnh các bộ lọc mặc định của Odoo.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp