Upload Large File Widget

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

A new widget for uploading large files without limitation in size.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Các phương thức tải lên các tập tin của Odoo không cho phép tải lên các tập tin lớn.

Giải pháp

Module này cung cấp thêm một widget có tên upload_file cho phép tải lên các tập tin lớn không giới hạn.

Cách dùng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise