Trắc nghiệm và cấp chứng nhận

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Manage survey certificate templates, allowing creating and previewing survey samples before printing.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Quản lý các mẫu chứng nhận khảo sát:
  • Cho phép tạo và xem trước các mẫu khảo sát, câu hỏi khảo sát.
  • Cho phép tạo và chỉnh sửa các mẫu chứng nhận trước khi in.
  • Việc gắn mẫu chứng nhận này cần tích hợp với các module liên quan trong odoo.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise