Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Provide Customer / Vendor info on a Lot/Serial


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Thêm thông tin khách hàng, nhà cung cấp và vùng sử dụng thiết bị theo Số Serial

Tính năng chính

  • Khi sản phẩm xuất kho, nếu Địa điểm đích là kiểu Địa điểm khách hàng thì khi xác nhận dịch chuyển sẽ cập nhật Tên khách hàng và vùng sử dụng sản phẩm
  • Khi sản phẩm nhập kho, nếu Địa điểm nguồn là kiểu Địa điểm nhà cung cấp thì khi xác nhận dịch chuyển sẽ cập nhật Tên nhà cung cấp
  • Nếu sản phẩm kiểu Drop ship, cạp nhật tên Nhà cung cấp và Tên khách hàng trên quản lý số Seri

Ấn bản được hỗ trợ

  • Ấn bản Community
  • Ấn bản Enterprise