Thiết Bị Và Kho

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

- Tên kỹ thuật: to_stock_equipment
- Phụ thuộc: 'hr_maintenance', 'stock'
- Tính năng: Tích hợp module quản lý thiết bị và kho để truy tìm nguồn gốc thiết bị.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo không cung cấp bất kỳ mối quan hệ nào giữa sản phẩm có thể lưu kho và thiết bị. Đây là những đối tượng hoàn toàn độc lập. Từ góc nhìn thiết bị, chúng ta KHÔNG biết thiết bị đến từ đâu.

Giải pháp

Mô-đun này cho phép các thiết bị được tạo tự động từ dịch chuyển kho. Nói cách khác, nếu một sản phẩm được đánh dấu là "Có thể là thiết bị", trong quá trình nhận sản phẩm, Odoo sẽ tạo ra các thiết bị theo số lượng sản phẩm để bạn có thể bảo trì sản phẩm sau này khi sử dụng ứng dụng Bảo trì. Khi nhìn vào một thiết bị, bạn cũng sẽ biết nó đến từ đâu và nó đã di chuyển như thế nào cho đến nay.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition