Chặn số lượng hoàn thành quá số lượng yêu cầu

  • Phiên bản Odoo

US$ 23,58 US$ 23,58 23.580000000000002 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

This module is used to block more done quantity than the initial demand on the stock picking


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Trên phiếu kho, khi người dùng nhập số lượng "Hoàn thành" lớn hơn cột số lượng "Nhu cầu ban đầu", họ sẽ không thể hoàn thành được phiếu kho đó.