Liên kết Dịch chuyển kho và Bút toán kế toán

 • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Porvides link between stock moves and account moves


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Vấn đề

Odoo không cung cấp bất kỳ liên kết nào giữa dịch chuyển kho và các phát sinh kế toán tương ứng của họ (khi phương thức tính giá thực/ fifo được đính hoạt).

Giải pháp

Module này được phát triển để khắc phục các vấn đề như vậy với một số tính năng nổi bật sau:

 1. Cải thiện giao diện người dùng để theo dõi tốt hơn:
  • Kiểm kho:
   • Các phát sinh kế toán và bút toán sổ nhật ký tương ứng được hiển thị trên chế độ xem biểu mẫu dịch chuyển kho để người dùng có quyền truy cập của kế toán
   • Các phát sinh kế toán tương ứng trên chế độ xem biểu mẫu dịch chuyển kho để người dùng có quyền truy cập của kế toán
  • Kế toán:
   • Chế độ xem biểu mẫu của phát sinh kế toán có thông tin về hóa đơn gốc hoặc dịch chuyển kho nguồn tương ứng của nó.
   • Chế độ xem biểu mẫu của bút toán sổ nhật ký có thông tin về dịch chuyển kho nguồn của nó.
 2. Thông tin kỹ thuật
  • Các trường mới của phát sinh kế toán * Dịch chuyển kho: Dịch chuyển kho nguồn từ chỗ mà phát sinh kế toán đã được tạo. * Giao nhận: Giao nhận kho nguồn liên quan (còn được gọi là dịch chuyển kho)
  • Bút toán sổ nhật ký: Bây giờ có liên quan đến việc giao nhận/dịch chuyển kho nguồn để cung cấp cho kế toán theo dõi tốt hơn về bút toán.

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp