Thẩm định Email khi Đăng ký

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add an email verification step for account registration activation


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Chức năng

Module này sẽ thêm 1 bước xác nhận để kích hoạt tài khoản qua email sau khi người dùng đăng ký tài khoản.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise