Nhóm bán hàng nâng cao

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Adding more sales access groups


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Các tổ chức kinh doanh lớn thường có nhiều nhóm bán hàng với nhiều cấp độ người dùng bán hàng. Module này sắp xếp lại nhóm bán hàng như sau:

 • Bán hàng / Người dùng: Chỉ có tài liệu riêng: đây là nhóm mặc định trong odoo.
 • Bán hàng / Trưởng nhóm bán hàng: nhóm truy cập mới kế thừa "Bán hàng / Người dùng: Chỉ có tài liệu riêng"
 • Bán hàng / Người quản lý khu vực: nhóm truy cập mới kế thừa "Bán hàng / Trưởng nhóm bán hàng"
 • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: đây là nhóm mặc định trong odoo.Bây giờ nó kế thừa "Bán hàng / Người quản lý khu vực" thay vì "Bán hàng / Người dùng: Chỉ có tài liệu riêng".
 • Bán hàng / Quản lý: đầy đủ quyền truy cập vào ứng dụng quản lý bán hàng.

Chính sách bảo mật

 • Bán hàng / Người dùng: Chỉ có tài liệu riêng: xem nhóm mà cô ấy hoặc anh ấy là thành viên.
 • Bán hàng / Trưởng nhóm bán hàng: Xem/chỉnh sửa nhóm mà cô ấy hoặc anh ấy là thành viên hoặc nhóm trưởng.
 • Bán hàng / Người quản lý khu vực: Xem/chỉnh sửa/xóa/tạo nhóm mà anh ấy hoặc cô ấy là thành viên hoặc nhóm trưởng hoặc người quản lý khu vực.
 • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: đầy đủ quyền truy cập cho tất cả các nhóm trừ cấu hình bán hàng.
 • Bán hàng / Quản lý: đầy đủ quyền truy cập vào ứng dụng quản lý bán hàng, bao gồm cả cấu hình.

Ghi chú

Module này chưa tạo chính sách truy cập vào hồ sơ ứng dụng Quản lý bán hàng và ứng dụng CRM. Các module riêng biệt sẽ được yêu cầu, tùy thuộc vào tình huống của bạn nơi CRM và/hoặc Quản lý bán hàng được cài đặt trong odoo của bạn.

 • Khi bạn đã cài đặt CRM, bạn sẽ cần cài module "CRM - Nhóm bán hàng nâng cao"
 • Khi bạn đã cài đặt Quản lý bán hàng, bạn sẽ cần cài module "Bán hàng - Nhóm bán hàng nâng cao"

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp