Quản lý mục tiêu doanh số

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_sales_target
Phụ thuộc: 'to_sales_team_advanced', 'decimal_precision'
Tính năng, đặc điểm:
Quản lý mục tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng và nhóm bán hàng của bạn; Sẵn sàng để được gia hạn trong các ứng dụng khác

Các tính năng chính
============
1. Nhiều nhóm bán hàng được tổ chức tốt, nhờ vào tùy thuộc vào ứng dụng `Nhóm bán hàng nâng cao`
    * Bán hàng / Người dùng: Chỉ các tài liệu riêng
    * Trưởng nhóm bán hàng / bán hàng
    * Giám đốc bán hàng / khu vực
    * Bán hàng / Người dùng: Tất cả Tài liệu
    * Quản lý kinh doanh
2. Quá trình gửi và phê duyệt
    * Mục tiêu cá nhân
        * Người bán hàng đăng ký mục tiêu riêng của họ.
        * Trưởng nhóm bán hàng có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
    * Mục tiêu nhóm
        * Trưởng nhóm đăng ký mục tiêu bán hàng của nhóm của họ
        * Giám đốc bán hàng khu vực có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
3. Liên lạc về các mục tiêu để cải thiện năng suất nhờ chuỗi thư gốc của Odoo
    * Người quản lý để lại nhận xét, yêu cầu thay đổi, v.v.
    * Người gửi giải thích, yêu cầu đề xuất, vv
4. Sẵn sàng cho việc mở rộng trong ứng dụng liên quan đến bán hàng:
    * Đo lường phạm vi tiếp cận mục tiêu tự động cho Bán hàng: https://apps.odoo.com/apps/modules/12.0/to_sales_target_sale
    * Đo lường phạm vi tiếp cận mục tiêu tự động cho Điểm bán hàng: https://apps.odoo.com/apps/modules/12.0/to_sales_target_pose


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh và đội bán hàng; Sẵn sàng để mở rộng trong ứng dụng khác

Module này làm gì

 1. Nhiều nhóm bán hàng được tổ chức tốt nhờ vào ứng dụng "Nhóm bán hàng nâng cao"
  • Bán hàng / Người dùng: Own Documents Only
  • Bán hàng / Trường nhóm bán hàng
  • Bán hàng / Người quản lý khu vực
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu
  • Bán hàng / Quản lý
 2. Quy trình nộp và phê duyệt
  • Mục tiêu cá nhân
   • Người bán hàng đăng kí mục tiêu riêng của họ
   • Trưởng nhóm bán hàng có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
  • Mục tiêu nhóm
   • Trưởng nhóm đăng ký mục tiêu nhóm của họ
   • Người quản lý khu vực có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
 3. Liên lạc các mục tiêu để cải thiện năng suất nhờ vào các chủ đề thư của odoo
  • Người quản ly để lại nhận xét, ý kiến thay đổi, ...
  • Người gủi giải thích, yêu cầu cho đề xuất, ...
 4. Sẵn sàng cho việc mở rộng ứng dụng liên quan đến bán hàng:
  • Đo lường mục tiêu tự động cho doanh số
  • Đo lường mục tiêu tự động cho điểm bán hàng

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp