Lập kế hoạch giao hàng

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Expected delivery date for sales order lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Một ứng dụng đơn giản để thêm ngày giao hàng dự kiến vào các dòng trên đơn bán

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise