Khóa giá bán

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,53 US$ 11,53 11.53 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Lock Sales Prices on sales quotation to salesmen (Users: own documents)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Đây là một ứng dụng rất đơn giản giúp khóa giá bán sản phẩm trên biểu mẫu Đơn đặt hàng/Báo giá tránh sửa đổi bởi người bán hàng, người được chỉ định vào nhóm "Người dùng: tài liệu riêng". Quản trị viên có thể thay đổi cài đặt của ứng dụng sang nhóm khác thay thế.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp