Yêu Cầu Sửa Chữa Với Lịch Bảo Trì

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add repair jobs and parts based on maintenance schedule data


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Mô-đun này sẽ thêm các công việc sửa chữa và thay thế dựa trên dữ liệu lịch bảo trì của thiết bị trong yêu cầu bảo trì mà lệnh sửa chữa này được tạo từ đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise