Chấm công sửa chữa

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Timesheet application with Repair application


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Tích hợp timesheets cho dịch vụ sửa chữa
  • Các dịch vụ sửa chữa sẽ được gắn với các nhiệm vụ, giúp người dùng có thể chấm công và xuất hóa đơn theo công việc đã thực hiện thực tế.
  • Có thể xuất nhiều hóa đơn cho một lệnh sửa chữa

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise