Repair Partner Info From Lot

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Update Repair Order's Customer when select lot/serial number


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Cập nhật khách hàng của đơn sửa chữa khi chọn lô/serial

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise