Quyền Sửa Chữa

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Create new access group to grant access to Repair application


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, chỉ người dùng kho mới có quyền truy cập vào ứng dụng Sửa chữa. Trong nhiều tổ chức, một người phụ trách sửa chữa có thể không có quyền truy cập vào kho.

Module này làm gì

Mô-đun này giải quyết vấn đề như vậy bằng cách thêm một nhóm truy cập mới để bất kỳ ai cũng có thể được cấp quyền truy cập vào ứng dụng Sửa chữa khi cần, mà không được cấp quyền truy cập vào Kho.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise