Tài khoản hoàn tiền

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,39 US$ 22,39 22.39 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Different Accounts for Refunding income and expense


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Theo mặc định, Odoo gửi số tiền trở lại tài khoản doanh thu/chi phí ban đầu khi xác thực hoàn tiền hóa đơn. Module này sẽ cho phép bạn phân tách các tài khoản khác nhau để hoàn tiền doanh thu và chi phí.

Hướng dẫn:

  • Tài khoản hoàn tiền doanh thu/chi phí phải được đặt trên sản phẩm hoặc danh mục của nó. Nếu không, nó sẽ quay trở lại hành vi mặc định của Odoo.
  • Hóa đơn không sản phẩm được chỉ định, tài khoản hoàn tiền sẽ được lấy từ bút toán sổ nhật ký của hóa đơn gốc.
  • Trong môi trường nhiều công ty, các tài khoản hoàn tiền là công ty cụ thể.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp