Tạo Biên lai mua hàng từ Đơn mua

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Create purchase receipts from purchase order


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này cho phép nhân viên mua hàng tạo biên lai mua hàng từ màn hình PO, tương tự vói tạo hóa đơn từ PO. Nếu đơn mua đã có hóa đơn, bạn không thể tạo biên lai và ngược lại.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp