Tạm ứng Mua hàng

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allows users to make advance payments for purchase order.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô-đun này cho phép tạo liên kết từ thanh toán đến đơn mua hàng. Thanh toán đó sẽ chỉ được dùng để đối soát với hoá đơn của đơn hàng đã liên kết.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition