Đánh số dòng đơn mua

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,53 US$ 11,53 11.53 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Enable Numbering on Purchases Lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Hiển thị số dòng trên form Đơn mua và Yêu cầu mua cho bản in PDF báo giá

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp