Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Restrict access to product's Cost field (aka Standard Price)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module tạo mới nhóm "Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm" và cấp cho nhóm đó quyền truy cập đến trường Giá vốn của sản phẩm (còn được biết đến với tên Giá Tiêu Chuẩn) trên form & danh sách Sản phẩm.

Nói cách khác, sau khi cài module này, chỉ có người dùng thuộc nhóm "Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm" có thể nhìn thấy trường Giá vốn trong form & danh sách Sản phẩm.