Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm - Kế Toán

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Grant accountants access to product Cost (aka Standard Price)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này cấp quyền cho kế toán viên truy cập vào trường Giá Vốn (còn gọi là Giá Tiêu Chuẩn) trên form Sản phẩm.