Lý Do Trả Hàng - Hàng Tồn Kho

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Specify a reason during stock return


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính Năng

  1. Người dùng có thể định nghĩa lý do trả lại hàng
  2. Quản lý kho có thể chỉ định 'Cần Lý Do Trả Lại' cho hành động trả lại để khi sản phẩm bị trả lại người dùng phải nêu lý do vì sao sản phẩm đó bị trả lại
  3. Phân tích dịch chuyển kho theo lý do trả hàng
  4. Phân tích giao nhận hàng theo lý do trả hàng

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp