Lý do trả hàng - Điểm Bán Lẻ

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,53 US$ 11,53 11.53 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add reason for return products in PoS


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tổng quan

Mở rộng ứng dụng Trả Hàng Ngay Trên Màn Hình PoS (to_pos_frontend_return) và ứng dụng Lý Do Trả Hàng - Hàng Tồn Kho (to_product_return_reason_stock) cho phép người dùng PoS chỉ định lý do trả hàng cho điểm bán lẻ mà không cần rời khỏi màn hình PoS

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp