Lý do trả hàng

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Base application for product return reasons management


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tổng quan

Đây là module kỹ thuật tạo ra một model mới để định nghĩa các lý do trả hàng. Một lý do trả hàng bao gồm các thông tin sau:

  1. Tên: Tên của lý do trả hàng, ví dụ: Chất lượng kém, khách hàng đổi ý, v.v
  2. Mô tả: Mô tả lý do

GHI CHÚ

Module này không làm gì. Nó nhằm mục đính cung cấp thông tin cơ sở cho ứng dụng khác mở rộng. Xem

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp