Bán Hàng và Chức Năng Sản Phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Product Function and Sales


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mở rộng ứng dụng Chức năng Sản phẩm tích hợp cho ứng dụng Quản lý Bán hàng để thống kê đơn bán hàng theo Chức năng Sản phẩm ở ứng dụng Quản lý Bán hàng

  1. Đơn hàng/doanh thu theo Chức năng Sản phẩm
  2. Chức năng Sản phẩm theo thời gian (vd. Ngày, Tuần, Tháng, Năm)
  3. Chức năng Sản phẩm theo người bán
  4. Chức năng Sản phẩm theo nhóm/kênh bán hàng
  5. Chức năng Sản phẩm theo nhà kho
  6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp