Điểm Bán Lẻ và Chức Năng Sản Phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Product Function for Point of Sales


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mở rộng ứng dụng Chức năng Sản phẩm tích hợp cho Điểm Bán Lẻ để phân tích đơn hàng theo Chức năng Sản phẩm ở mỗi ứng dụng điểm bán lẻ

  1. Đơn hàng/doanh thu theo chức năng sản phẩm
  2. Chức năng Sản phẩm theo thời gian (vd. Ngày, Tuần, Tháng, Năm)
  3. Chức năng Sản phẩm theo người bán
  4. Chức năng Sản phẩm theo điểm bán lẻ
  5. Chức năng Sản phẩm theo phiên điểm bán lẻ
  6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp