Chức Năng Sản Phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Categorize products by Product Functions


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này cho phép bạn phân loại sản phẩm của mình theo chức năng

Một Chức năng Sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

  1. Tên: Tên của chức năng, phải là duy nhất và hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ
  2. Mẫu Sản phẩm: Danh sách tất cả các mẫu sản phẩm thuộc về chức năng này
  3. Các Sản phẩm: Danh sách tất cả các sản phẩm thuộc về chức năng này. Hiển thị nếu tính năng Biến thể Sản phẩm được kích hoạt
  4. Mô tả: Mô tả về chức năng, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp