Bán hàng và Bộ sưu tập Sản Phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Product Collection and Sales


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mở rộng chức năng Bộ sưu tập Sản phẩm tích hợp với Quản lý Bán hàng cho việc phân tích bán bộ sưu tập sản phẩm

  1. Bán/doanh thu theo bộ sưu tập sản phẩm
  2. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo thời gian (Ngày, Tuần, Tháng, Năm)
  3. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Nhân viên bán hàng
  4. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Đội ngũ / Kênh bán hàng
  5. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Kho.
  6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp