Điểm bán lẻ và Bộ sưu tập Sản phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Product Collection for Point of Sales


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mở rộng chức năng Bộ sưu tập Sản phẩm tích hợp cho điểm bán lẻ để phân tích đơn hàng theo loại Sản phẩm ở mỗi ứng dụng điểm bán lẻ 1. Đơn hàng/doanh thu theo loại sản phẩm 2. Phân loại sản phẩm theo thời gian (vd. Ngày, Tuần, Tháng, Năm) 3. Phân loại sản phẩm theo người bán 4. Phân loại sản phẩm theo điểm bán lẻ 5. Phân loại sản phẩm theo phiên điểm bán lẻ 6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp